Hezelburcht

De telefoniemarkt is continue aan veranderingen onderhevig waardoor het voor niet-ingevoerden in deze materie erg lastig is de juiste weg te vinden. Sinds 2006 ondersteunt Biemans Telematica ons bij vraagstukken omtrent het vaste telefoonnetwerk van Hezelburcht. Wij ervaren de directe aanpak en pro-actieve houding van Biemans Telematica als erg prettig en zeer deskundig.